26. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Spokorjeni grešnik si reši življenje
Ezk 18,25-28

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.

To govorí Gospod:
»Vi pravite: ›Gospodova pot ni pravilna!‹
Slišite vendar, Izraelova hiša:
Moja pot da ni pravilna? Ali niso vaše poti nepravilne?
Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti,
če ravna krivično in zato umre,
umre zaradi krivice, ki jo je počenjal.
Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal,
in ravna po pravu in pravičnosti,
si reši življenje.
Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal,
bo zagotovo žível, ne bo umrl.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 25,4-9 (R 6a)

Odpev: Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.

Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steză me naúči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate. Odpev.

Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke,
spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi. Odpev.

Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov. Odpev.

Drugo berilo: To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu
Flp 2,1-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljánom.

Bratje in sestre,
če premore kaj opominjanje v Kristusu,
če kaj spodbujanje iz ljubezni,
če kaj občéstvo Duha,
če kaj sočustvovanje in usmiljenje,
dopolníte moje veselje s tem,
da ste istih misli in iste ljubezni,
ene duše in enega mišljenja.
Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja,
ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.
Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.
To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.

Čeprav je bil namreč v Božji podobi,
se ni oklepal svoje enakosti z Bogom,
ampak je sam sebe izničil,
tako da je prevzel podobo hlapca
in postal podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek
in je sam sebe ponižal,
tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu.
Zato ga je Bog povzdignil nad vse
in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom,
da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno
teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo,
in da vsak jezik izpove,
da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.

To je Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu
Flp 2,1-5

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljánom.

Bratje in sestre,
če premore kaj opominjanje v Kristusu,
če kaj spodbujanje iz ljubezni,
če kaj občestvo Duha,
če kaj sočustvovanje in usmiljenje,
dopolníte moje veselje s tem,
da ste istih misli in iste ljubezni,
ene duše in enega mišljenja.
Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja,
ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.
Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.
To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.

To je Božja beseda.

Aleluja Jn 10,27

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govorí Gospod,
jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Evangelij: Grešniki pojdejo v Božje kraljestvo
Mt 21,28-32

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom
in starešinam ljudstva:
»Kaj se vam zdi?
Nekdo je imel dva sina.
Stopil je k prvemu in rekel:
›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹
Ta je odgovóril: ›Nočem.‹
Toda pozneje se je premislil in šel.
Stopil je k drugemu in rekel isto.
Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel.
Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?«
Rekli so: »Prvi.«
Jezus jim je dejal:
»Resnično, povem vam:
Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.
Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti
in mu niste verjeli,
cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli.
Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali,
da bi mu verjeli.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.