Jezusov krst

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Glejte, moj služabnik, ki se ga veseli moja duša
Iz 42,1-4.6-7

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

To govorí Gospod:
»Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram,
moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša.
Polóžil sem nanj svojega duha.
Narodom bo delil pravico.
Ne bo vpil, ne bo kričal
in ne dal slišati svojega glasu po ulicah.
Nalomljenega trsa ne bo zlômil
in tlečega stenja ne ugásil.
Zvesto bo delil pravico.
Ne bo opešal in ne klônil,
dokler ne bo vzpostavil pravice na zemlji
in dokler otoki ne bodo dočakali njegove postave.

Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici
in te prijel za roko, varujem te
in te postavljam za zavezo ljudstvu
in za luč narodom,
da odpreš slepe oči
in izpelješ jetnike iz zapôra,
iz ječe tiste, ki sedijo v temi.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 29,1-4.9-10 (R 11b)

Odpev: Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.

Dajte Gospodu, Božji sinovi,
dajte Gospodu moč in slavo!
Dajte Gospodu slavo njegovega imena,
pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju! Odpev.

Glas Gospodov je nad vodami,
Gospod je nad silnimi vodami.
Glas Gospodov je v moči,
glas Gospodov je v sijaju. Odpev.

Ko zagrmí Bog veličastva,
v njegovem templju vse kliče: »Slava!«
Gospod je prestoloval nad potopom,
Gospod prestoluje kot kralj na veke. Odpev.

Drugo berilo: Gospod je mazilil Jezusa s Svetim Duhom
Apd 10,34-38

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Peter spregovóril:
»Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo,
temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti,
ki se ga boji in pravično ravna.
Izraelovim sinovom je poslal besedo
in jim sporóčil evangelij miru po Jezusu Kristusu,
ki je Gospod vsega.
Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji,
po krstu, ki ga je oznanjal Janez:
Veste o Jezusu iz Nazareta,
ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo;
hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela
in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo;
zakaj Bog je bil z njim.«

To je Božja beseda.

Aleluja prim. Mr 9,7

Aleluja. Nebesa so se odprla in zaslišal se je Očetov glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslúšajte!« Aleluja.

Evangelij: Jezus je ob krstu videl prihajati nadse Božjega Duha
Mt 3,13-17

Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je prišel Jezus iz Galilěje k Jórdanu do Janeza,
da bi se mu dal krstiti.
Janez ga je hôtel odvrniti od tega in je rekel:
»Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.«
Jezus je odgovóril in mu rekel:
»Pústi zdaj, kajti spodobi se nama,
da tako izpólniva vso pravičnost.«
Tedaj mu je pústil.
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode,
in glej, odprla so se nebesa.
Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob
in prihajal nadenj.
In glej, glas iz nebes je rekel:
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Kjer obhajajo praznik Gospodovega razglašenja na nedeljo in ta pade na 7. ali 8. januar, se praznik Jezusovega krsta prenese na naslednji dan, to je na ponedeljek, in se vzame pred evangelijem samo eno berilo.
Od nedelje po prazniku Jezusovega krsta se začnejo berila in evangeliji za navadne nedelje na strani 215.