2. adventna nedelja Ta nedelja nas spomni, da je človek rojen za to, da uživa vesoljni mir; hudobija ni v prvotnem božjem načrtu. To nas spodbudi k spreobrnjanju, ki ga oznanja Janez Krstnik.

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Odrešenik bo branil stiskane
Iz 11,1‑10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Tisti dan požene mladika iz Jésejeve koreníke,
iz njegove korenine obrodí poganjek.
Na njem bo počival Gospodov duh:
duh modrosti in razumnosti,
duh svéta in moči,
duh spoznanja in strahu Gospodovega.
Navdihoval ga bo s strahom Gospodovim,
da ne bo sodil po pogledu svojih oči,
ne odločal po sluhu svojih ušes.
Pravično bo sodil siromake,
pošteno bo branil stiskane v deželi.
Tepel bo deželo s šibo svojih ust,
z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnega.
Pravičnost bo pas okoli njegovih ledij,
zvestoba bo pas okoli njegovih bokov.

Volk bo prebival z jagnjetom
in panter bo lęžal s kozličem.
Teliček in levček se bosta skupaj redila,
majhen deček ju bo poganjal.
Krava in medvedka se bosta skupaj pasli,
njuni mladiči bodo skupaj ležali
in lev bo jedel slamo kakor govedo.
Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo
in komaj odstavljeni bo iztezal svojo roko v modrasjo odprtino.
Ne bodo delali škode, ničesar ne bodo uničevali
na vsej moji sveti gori,
kajti dežela bo polna Gospodovega spoznanja,
kakor morsko globino pokrivajo vode.
Tisti dan bo Jésejeva korenina stala kot znamenje za ljudstva,
njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 72,1-2.7‑8.12‑13.17 (R 7a)

Odpev: V njegovih dneh bo cvetela pravičnost.

O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici. Odpev.

V njegovih dneh bo cvetela pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje. Odpev.

Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev. Odpev.

Njegovo ime bo ostalo na veke,
njegovo ime se bo širilo, koder bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljěni vsi rodovi,
vsi narodi ga bodo blagrovali. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je odrešenik vseh
Rim 15,4‑9

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
kar koli je bilo napisano pred nami,
je bilo napisano v naše poučęnje,
da bi, oprti na potrpežljivost in na tolažbo,
ki jo daje Pismo, imeli upanje.
Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj,
da bi bili med seboj istih misli, v skladu z Jezusom Kristusom,
in da bi z enim srcem in kakor iz enih ust slavili
Boga in Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Zato sprejemajte drug drugega,
kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo.
Pravim namreč, da je Kristus postal služabnik obrezanih
zaradi Božje resnice,
in je zato uresničil obljube, dane očakom,
medtem ko narodi slavijo Boga zaradi njegovega usmiljenja.
Tako je tudi pisano:
Zato te bom slavil med narodi in pel bom tvojemu imenu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Lk 3,4.6

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelij: Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo
Mt 3,1‑12

‡ Iz svetega evangelija po Mateju.

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in
v Judejski puščavi oznanjal
z besedami: 
»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!«
To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju:
Glas vpijočega v puščavi:
›Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!‹
Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij.
Hranil se je s kobilicami in z divjim medom.
Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse Juděje
in iz vse pokrajine ob Jórdanu.
Dajali so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali svoje grehe.
Ko pa je videl,
da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev,
jim je rekel:
»Gadja zalega!
Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi?
Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja.
Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite:
›Abrahama imamo za očeta‹,
kajti povem vam,
da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke.
Sekira je že nastavljena drevesom na korenino.
Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu,
bodo posekali in vrgli v ogenj.
Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili;
toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene
in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale.
On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem.
Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče.
Svoje žito bo spravil v kaščo,
pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.«

Kristusov evangelij.